genel_cerrahi

Genel Cerrahi Kliniği alt uzmanlık için büyük önem atfederek, deneyimli hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bakım ülke en sık karşılaşılan cerrahi hastalıkları temsil eden dalları içerecek şekilde alınmıştır.

Gastrointestinal Cerrahi

Tedavi  cerrahi mide hastalıkları ve bağırsakların endoskopik ve laparoskopik cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ile büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bizim Genel Cerrahi Kliniği, özellikle erken tanı ve endoskopik ve kolon hastalıkları laparoskopik cerrahi tedavisinde deneyimli.

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolu Cerrahisi

Onkolojik tedaviler son gelişmeler karaciğer ve pankreas tümörlerinin tedavisinde yeni fırsatlar karşımıza.Bunların dışında prosedürlerin deneyimli cerrahlar gelen, girişimsel radyoloji, endoskopi ve kurulan multidisipliner merkez  onkoloji  uzmanları karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisinde yeni bir fırsat ile tüm ülkeyi sunuyoruz.

Meme Kliniği

Meme Kliniği poliklinik odaları, küçük müdahale ve kurtarma odaları, mamografi ve ultrasonografi odaları ile üniter yapı içinde hastalarına hizmet olacaktır. Sağlık hizmetleri alanında uzmanlardan oluşan tümör komitesi gözetiminde teslim edilir  genel cerrahi , radyoloji, patoloji, tıbbi ve  radyasyon onkolojisi . Fiziksel bütünlük ve hekim işbirliği sonucunda, hastaların hiç yerlerini değiştirmek zorunda kalmadan tanı ve tedavi için bir şans.

Tiroid Sağlığı

Ünitenin misyonu tıbbi hatasız bir hasta odaklı, samimi, kaliteli, güvenilir hizmet sağlamaktır. Başta minimal invaziv (Laparoskopik – kansız ameliyat) da dahil olmak üzere tüm klinik cerrahi uygulamalarda, ve acil cerrahi, cazibe merkezi olma  İstanbul  biriminin hedef olarak kabul edilmiştir.

Her hafta düzenlenen düzenli eğitim toplantılarında, olmuş veya olan olan işlemler değerlendirilir yapılacak. Bu toplantılarda, kurallar da klinik uygulamalarda uzlaşma sağlamak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği içinde oluşturulur. Konferanslar ve paneller de grup ve misafir öğretim dahil, organize edilmektedir ve dolayısıyla, bilgi alışverişi farklı gruplar meslektaşları arasında yer alır. periyodik olarak toplantılar yeni ürünleri tanıtmak için sektörün sanayi şirketleri ile yapılır ve gerçek konular ele nerede platformlar oluşturulur.

ilgi farklı alanlarda uzmanlık derinliği sayesinde, öncü uygulamaları acil cerrahi ve endokrin (meme, tiroid bezi ve böbrek üstü bezi) cerrahisi yanı sıra (sindirim sistemi) cerrahisi gastrointestinal sistemde, özellikle minimal invaziv cerrahi yapılmaktadır ve hepatopankreatikobiliyer (karaciğer, pankreas ve safra yolları) cerrahi. Fıtık cerrahisinde ise bir referans noktası olma yolunda olduğunu ve fıtıklar (kansız cerrahi) için çok sayıda laparoskopik ameliyatlar yapılan son yıllarda vardır.

Kolon ve rektum (kalın barsak) hastalıkları konusunda tüm girişimler state-of-the-art teknolojileri kullanarak yürütülmektedir. Özellikle, tedavilerin geniş bir yelpazede gibi hemoroid, fistül ve çatlaklar olarak anal bölge rahatsızlıklarında halkımıza sunulmaktadır.

Radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiyografi, kolanjiyografi) ile endoskopi ve perkütan biyopsi yöntemleri hasta bakım ve tedavisinin planlanmasına yönelik veri elde etmek amacıyla ilgili uzmanlarla eşgüdüm kullanılmaktadır.

Aşağıda Genel Cerrahi Bölümü tarafından muayene, tetkik ve tedavi edilir bir hastalık grupları şunlardır:

Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidi)

 vücut

Meme kanseri  ve meme benign hastalıkları
Özofagus kanseri ve iyi huylu hastalıkları
Mide kanseri
İnce barsağın cerrahi hastalıkları, barsak tıkanmaları,
Kolon – rektum tümörleri, iltihabi hastalıklar
Anorektal anomaliler:  Tümörler , Hemoroid, anal fissür, fistül
Malign ve benign tümörler, kistleri karaciğer
tıkanma sarılığı
safra kesesi ve safra yolları taşları ve tümörleri
Pankreas kist ve tümörleri
Akut ve kronik pankreatit
dalak cerrahi hastalıkları
Karın duvarı ve kasık fıtıklarında, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar
Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
Travmalar ve acil cerrahi

modern teknoloji ile donatılmış diğer birimlerle olan uyumlu ilişkisi ve ameliyathane altyapısı da beklenen klinik sonuçlar elde bir rol oynar. Gereksinimi olan hastaların izlendiği “Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi” Bu süreçte önemli katkı sağlamaktadır. Disiplinli bir beslenme ekibi, kronik hastaların bakımı sorumludur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir