28

Ürodinami ünitesi erkekler ve kadınlarda herhangi bir yaşta görülebilir kaçırma ve idrar sorunlarına ilişkin sorunların ayrıntılı tanısal inceleme sunuyor. Ürodinamik ve modern uroradiologic yöntemleri, örneğin, teşhis ve dahil olmak üzere, yetişkinlerde ve çocuklarda inkontinans sorunların her tip kullanılmaktadır, çocuklar veya kadınlarda idrar kaçırma bozuklukları ve miyelodisplazi hastanın (spina bifida) gece idrara çıkma.

Erektil disfonksiyon ve erkek infertilitesi denilen erkeklerde ereksiyon ve boşalma problemleri tedavisi planlı ve muayene, tanı ve tedavi olanakları diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte yürütülür.

Prenatal, yenidoğan ve sonraki aşamalarda da görülebilir konjenital veya edinsel üriner ve genital sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile pediatrik üroloji ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak hidrosel veya kordon kisti, inmemiş testis, sünnet, testis acil koşulları ve mesane (akut skrotum ve testis bozulmayı) içerir. Hipospadias (penisin açılması yerine ucunda olmak daha alt bulunduğu doğuştan bir durum) üroloji bölümünün özel ilgi alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı yanı sıra, daha önce başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır işletilen ancak alınamamış vakaların cerrahi tedavisi de yapılmaktadır.

genel_cerrahi

Genel Cerrahi Kliniği alt uzmanlık için büyük önem atfederek, deneyimli hekimler tarafından oluşturulmuştur. Bakım ülke en sık karşılaşılan cerrahi hastalıkları temsil eden dalları içerecek şekilde alınmıştır.

Gastrointestinal Cerrahi

Tedavi  cerrahi mide hastalıkları ve bağırsakların endoskopik ve laparoskopik cerrahi tekniklerdeki gelişmeler ile büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Bizim Genel Cerrahi Kliniği, özellikle erken tanı ve endoskopik ve kolon hastalıkları laparoskopik cerrahi tedavisinde deneyimli.

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolu Cerrahisi

Onkolojik tedaviler son gelişmeler karaciğer ve pankreas tümörlerinin tedavisinde yeni fırsatlar karşımıza.Bunların dışında prosedürlerin deneyimli cerrahlar gelen, girişimsel radyoloji, endoskopi ve kurulan multidisipliner merkez  onkoloji  uzmanları karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisinde yeni bir fırsat ile tüm ülkeyi sunuyoruz.

Meme Kliniği

Meme Kliniği poliklinik odaları, küçük müdahale ve kurtarma odaları, mamografi ve ultrasonografi odaları ile üniter yapı içinde hastalarına hizmet olacaktır. Sağlık hizmetleri alanında uzmanlardan oluşan tümör komitesi gözetiminde teslim edilir  genel cerrahi , radyoloji, patoloji, tıbbi ve  radyasyon onkolojisi . Fiziksel bütünlük ve hekim işbirliği sonucunda, hastaların hiç yerlerini değiştirmek zorunda kalmadan tanı ve tedavi için bir şans.

Tiroid Sağlığı

Ünitenin misyonu tıbbi hatasız bir hasta odaklı, samimi, kaliteli, güvenilir hizmet sağlamaktır. Başta minimal invaziv (Laparoskopik – kansız ameliyat) da dahil olmak üzere tüm klinik cerrahi uygulamalarda, ve acil cerrahi, cazibe merkezi olma  İstanbul  biriminin hedef olarak kabul edilmiştir.

Her hafta düzenlenen düzenli eğitim toplantılarında, olmuş veya olan olan işlemler değerlendirilir yapılacak. Bu toplantılarda, kurallar da klinik uygulamalarda uzlaşma sağlamak amacıyla ilgili birimlerle işbirliği içinde oluşturulur. Konferanslar ve paneller de grup ve misafir öğretim dahil, organize edilmektedir ve dolayısıyla, bilgi alışverişi farklı gruplar meslektaşları arasında yer alır. periyodik olarak toplantılar yeni ürünleri tanıtmak için sektörün sanayi şirketleri ile yapılır ve gerçek konular ele nerede platformlar oluşturulur.

ilgi farklı alanlarda uzmanlık derinliği sayesinde, öncü uygulamaları acil cerrahi ve endokrin (meme, tiroid bezi ve böbrek üstü bezi) cerrahisi yanı sıra (sindirim sistemi) cerrahisi gastrointestinal sistemde, özellikle minimal invaziv cerrahi yapılmaktadır ve hepatopankreatikobiliyer (karaciğer, pankreas ve safra yolları) cerrahi. Fıtık cerrahisinde ise bir referans noktası olma yolunda olduğunu ve fıtıklar (kansız cerrahi) için çok sayıda laparoskopik ameliyatlar yapılan son yıllarda vardır.

Kolon ve rektum (kalın barsak) hastalıkları konusunda tüm girişimler state-of-the-art teknolojileri kullanarak yürütülmektedir. Özellikle, tedavilerin geniş bir yelpazede gibi hemoroid, fistül ve çatlaklar olarak anal bölge rahatsızlıklarında halkımıza sunulmaktadır.

Radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiyografi, kolanjiyografi) ile endoskopi ve perkütan biyopsi yöntemleri hasta bakım ve tedavisinin planlanmasına yönelik veri elde etmek amacıyla ilgili uzmanlarla eşgüdüm kullanılmaktadır.

Aşağıda Genel Cerrahi Bölümü tarafından muayene, tetkik ve tedavi edilir bir hastalık grupları şunlardır:

Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidi)

 vücut

Meme kanseri  ve meme benign hastalıkları
Özofagus kanseri ve iyi huylu hastalıkları
Mide kanseri
İnce barsağın cerrahi hastalıkları, barsak tıkanmaları,
Kolon – rektum tümörleri, iltihabi hastalıklar
Anorektal anomaliler:  Tümörler , Hemoroid, anal fissür, fistül
Malign ve benign tümörler, kistleri karaciğer
tıkanma sarılığı
safra kesesi ve safra yolları taşları ve tümörleri
Pankreas kist ve tümörleri
Akut ve kronik pankreatit
dalak cerrahi hastalıkları
Karın duvarı ve kasık fıtıklarında, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar
Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
Travmalar ve acil cerrahi

modern teknoloji ile donatılmış diğer birimlerle olan uyumlu ilişkisi ve ameliyathane altyapısı da beklenen klinik sonuçlar elde bir rol oynar. Gereksinimi olan hastaların izlendiği “Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi” Bu süreçte önemli katkı sağlamaktadır. Disiplinli bir beslenme ekibi, kronik hastaların bakımı sorumludur.

Cancer

Kanser  giderek tüm dünyada artmaktadır frekans olan yıkıcı bir ızdırap vardır. Kanser ve nerede meydana tipine göre farklılık olmasına rağmen düzgün doğru zamanda müdahale durumunda, kanseri tedavi edilebilir.Profesyoneller tarafından destekli doğru tedavi ve doğru  teknoloji  kanser hastalarına kritik yaşam destek sağlayabilir.

Kanser En Yaygın Çeşitleri

Ağız Boşluğu Kanserleri
Akciğer Kanseri
Beyin Tümörü
Cilt Kanseri
Boğaz (Larenks) kanseri
Karaciğer Kanseri
Kemik tümörleri
Kolon ve Rektum Kanseri
Lenfoma
Meme Kanseri

Mesane Kanseri
Mide Kanseri
Pankreas Kanseri
Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji
Prostat Kanseri
Rahim (uterus) Kanser
Servikal (Serviks) Kanseri
Tiroid Kanseri
Yumurtalık Kanseri

saglikli-diyet-yapmanin-ipuclari-nelerdirObezite önlenebilir bir sağlık sorunu olmasına rağmen, obezite giderek daha yaygın ve dünyanın en önemli sağlık sorunları arasında oluyor. Ayrıca önemli bir şekilde “aşırı şişmanlık,” etkiler yaşam kalitesi ve uzunluğu olarak bilinen Obezite,.

Obezite  özellikle gelişmiş ülkelerde, hem de Türkiye’de sağlık sorunlarının en önemlilerinden biri en önemli sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obez 400 milyon kişiden 1,6 milyar fazla kilolu insanlar, orada mevcuttur. Bu sayılar 2015 yılına kadar sırasıyla, 2 milyar 700 milyona ulaşması bekleniyor.

Obezite gelişmiş uzmanlık ve deneyim gerektiren tedavi edilebilir bir hastalıktır.

retina

 

Oftalmoloji bölümleri state-of-the-art göz bakım tesisleri oftalmologlar ile tüm göz durumların tedavisinde ve tedavi konusunda uzmanlaşmıştır.

Aşağıda oftalmoloji bölümlerinde yürütülen prosedürlerin örnekleri şunlardır:

Refraktif Cerrahi

 • LASIK (Femtosecond Lazer Teknolojisi, Wavefront LASIK, Q Mod LASIK, Topografya güdümlü LASIK)
 • PRK
 • LASEK
 • Fakik Göz İçi Lensi
 • Intacs

Kornea Hastalıkları ve Nakilleri

 • Keratokonus Tanı ve Tedavi
 • Kornea Topoğrafya, Pentacam
 • Femtosaniye Lazer ile Intacs
 • PTK

Retina Hastalıkları Teşhis ve Tedavi

 • Fundus Fluroscein Anjiyografi
 • Indocyanin Yeşil Anjiyografi
 • makula Ekim
 • Argon Lazer Tedavisi (Diyabetik ve Hipertansif Retinopati)
 • Fotodinamik Tedavi (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu)
 • vitreoretinal Cerrahi

Oküloplastik Cerrahi

 • Göz Kapağı Cerrahisi
 • Gözyaşı Sistemi Ameliyatlar
 • Oküler Protez ve Oküler Botoks Tedavisi

Glokom Tanı ve Tedavi

 • Görme Alanı Testi
 • Ekim-RSLT (optik koherens tomografi)
 • HRT-3 (Heidelberg Retina Tomografisi)

Katarakt ameliyatı

 • monofokal ve multifokal GİL ile fakoemülsifikasyon
 • YAG lazer kapsülotomi
 • Şaşılık Cerrahisi ve Ortoptik Tedavi
  Nöro-Oftalmoloji ve Elektrofizyolojik Testler

gast-730x272

Tanı ve sindirim sistemi (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, anal bölge, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve periton) ait organlarda gelişen hastalıkların tıbbi girişimsel tedavi

– Asit reflü hastalığı tedavisi

– Anorektal hastalıkların tedavisi

gastroduodenoskopi ve kolonoskopi yanında teknolojik donanımlı Endoskopi Üniteleri gibi ERCP olarak ileri düzey işlemleri rutin yanı yapılmasını sağlar.

Crohn Hastalığı ve Kolit Merkezi

Crohn hastalığı, özofagus, mide, ince ve kalın bağırsak, bir veya daha fazla bölgesinde sindirim sisteminin tüm bileşenleri geliştirmek ve bu bölgelerde kalınlaşma ve ülserler neden olabilir.Ülseratif kolit, diğer taraftan, kalın bağırsak (kolon) gelişir. O hattı, kolon (mukoza) iç tabakasında meydana gelen bir hastalık olarak tarif edilmektedir. Hastalık inflamasyon ve mukozada kanama yaralar (ülserler) yol açar. kronik bir hastalık olması, takip edilmesi gerekiyor. özellikle yukarıda belirtilenler gibi hastalıkların grupları için kurulan hastane içinde bir merkez, olay sıklığı son yıllarda artmıştır ki bu hastalıklarla bağlantılı hizmet vermektedir. Bu merkez, tanı ve söz konusu hastalıkların tedavisinde gastroenteroloji ve cerrahi uzmanları tarafından en son teknolojiye uygun olarak yürütülmektedir.

omurga-670

Omurga Merkezleri’nde, klinik yollarla belirlenir ve kontrol edilmiştir tedavi yöntemleri kanıt ve hastanın güvenliğini ön planda dayalı ve uygulanmaktadır. Hasta güvenliği her zaman ön planda tutulmaktadır. . Merkezler omurga ve omurilik ile ilgili hastalıklara ilişkin tanı ve tedavi süreçlerinin her türlü yürütmek
aşağıdaki gibi merkezde sunulan hizmetler;

Pediatrik ve Yetişkin Spinal deformiteler
Skolyoz
Kifoz
Spondilolistezis (Vertebral deplasman)
Spondylodesis (Stres kırıkları)
Duruş bozuklukları
Spinal enfeksiyonlar
Omurga yaralanmaları-kırıklar
Genç hasta kırıkları
(nedeniyle kemik kaybı) Osteoporotik kırıklar
Omurilik yaralanmaları
Spinal tümörler
Omurilik tümörleri
geri Alçak ve sırt ağrısı
Fibromiyalji
spinal hastalıkları yaşlanma
alt sırt ve boyun ağrısı
spinal disk ve servikal disk hernisi
alt sırt ve boyun daralma
yaşlanma (dejeneratif) spinal bel deplasman

“Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi” uzman ekipler tarafından kullanılmakta olan Robotik Cerrahi Merkezlerinde ileri teknoloji, kendi alanında uzmanlaşmış. Bu sistem hassas üç boyutlu görüntüleme ve gelişmiş teknolojik hareket yeteneklerini kullanırken, en az kesi ile ameliyat yürütmek için cerraha olanak sağlar. aşağıdaki gibi hizmet alanları şunlardır;

Kardiyovasküler hastalıklardaki Robotik cerrahi

Bu ameliyatlar arasında; mitral kapak prolapsusu, (özellikle frontal yüzeyinde damarları değiştirmek için) koroner by-pass ameliyatları, ritim bozuklukları, sağ kapak onarımı, delik tamir ve sağ ve sol atrium problemleri.

Genel cerrahide robotik cerrahi

Robotik kolorektal cerrahi;  da Vinci kolorektal kanserler (kolon ve rektum kanserleri) divertikül ve inflamatuar barsak hastalıkları olmak üzere birçok kolorektal hastalıklarının cerrahi tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle rektum cerrahisi içinde, bu cerrahi alanına bitişik sinirler korunmasını sağlamaktadır.

Robotik obezite cerrahisi,  Robotik cerrahi sistemi geri günlük yaşamlarında gitmek için kendi kurtarma sürelerini kısaltır ise obezite hastalarına uygulanan cerrahi çalışmasını kolaylaştırır. Ayrıca obezite cerrahisinde altın standart olarak kabul edilir by-pass ameliyatları ilk sırada yer almak mide da Vinci ile yapılan obezite ameliyatları, arasında. Bu yöntem mide azalma sağlar değil, ama aynı zamanda bağırsak bir kısmının devre dışı bırakır ve dolayısıyla gıda alımının emilmesini azaltır.

jinekolojide robotik cerrahi

jinekolojik cerrahi, kanser ameliyatları, histerektomi, büyük çaplı ve yukarıda belirtilen gibi önemli ameliyatları ile myom çıkarılması 2005 yılından bu yana uygulanmakta olan da Vinci yöntemi ile başarılı bir şekilde yapılabilir.

KBB robotik cerrahi

Da Vinci, şu anda başarılı bir şekilde kullanılmakta olan alanları arasında KBB cerrahisi ve baş ve boyun cerrahisi vardır. Bu yöntem aynı zamanda TORS (Transoral Robotik Cerrahi) olarak adlandırılan ve malign veya benign ağız tümörleri, larinks (gırtlak), dil ve bademcikler dışarı almak için fırsat sağlar.

Tiroid hastalıklarında robotik cerrahi

Xi_Arms_Fanned

Onlar boyun izleri bırakın trakea her iki tarafında bulunan tiroid bezleri, üzerinde işlemler, estetik bir bakış açısıyla bazı hastalar için rahatsız edici olabilir. da Vinci ile koltukaltı giren, tiroid boyun ve çok büyük guatr çıkarılması dışında ulaşıldığında, hemen hemen tüm tiroid işlemleri yürütmek mümkündür.

Ürolojide Robotik cerrahi

robotik cerrahi sistemleri yaygın olarak kullanılan alanları arasında, üroloji önce gelir. Dünya çapında gelişmiş ülkelerin çoğunda, cerrah radikal prostatektomi (prostat alınması) da dahil olmak üzere ürolojik operasyonlar bir dizi için da Vinci tercih ederim.

Ürolojide da Vinci ile yapılan ameliyatlar:

Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi

Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi

Robotik Piyeloplasti – Üreteropelvik Kavşağı darlık Cerrahisi