Tanı  Ve Tedavi Hizmetlerimiz

Her yıl, dünyanın farklı yerlerinden gelen bir çok hasta tedavileri için Türkiye’yi tercih etmekte ve kalite standartlarını içeren en ileri teknolojiyi kullanarak hizmet vermekteyiz.

Bir hasta odaklı bir yaklaşımla ile faaliyet veren Medturist hastanın tanı ve tedavisi sürecini güvenebilir şekilde tamamlanabilir. İkinci bir görüş ve daha yüksek uzmanlık dalları, gerektiğinde kolayca ulaşılabilir.

Alerji testleri

Odyoloji

 • Akustik immitans önlemler
 • İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)
 • Koklear Implant Değerlendirmesi
 • Yenidoğan İşitme Taraması
 • Otoakustik Emisyon
 • Tinnitus Değerlendirmesi
 • Vestibüler Değerlendirme
 • Vestibüler Rehabilitasyon

Kardiyoloji

 • Kardiyak Anjiyografi Laboratuvarı
 • Ekokardiyografi
 • EKG (Elektrokardiyografi)
 • Egzersiz Stres Testi
 • Holter Monitör
 • Transtelefonik Ritim İzleme

Klinik Laboratuvar

 • Klinik Kimya
 • Endokrinoloji
 • Hematoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Seroloji / İmmünoloji

Gastrointestinal Endoskopi Laboratuvarı

 • Bronkoskopi
 • Kolonoskopi
 • Endoskopik retrograd pankreatografi (ERCP)
 • Gastroduodenoskopi
 • Rektoskopi

Nöroloji

 • EEG (Elektroensefalografi)
 • EMG (Elektromiyografi)
 • Video EEG İzleme

Nükleer Tıp

 • Kemik İliği Tarama
 • PET CT (Pozitron Emisyon Tomografisi)
 • Radyoaktif İyot Tedavisi
 • Sintigrafik Görüntüleme

Oftalmoloji (Göz Hastalıkları)

 • Bilgisayarlı Görme Alanı Testi
 • Fundus Floresein Anjiyografi
 • Lazer Tedavileri (Argon, YAG, Excimer Lazer)

Patoloji

 • Sitopatoloji
  • Histokimyasal
  • Eksfolyatif cyctology
  • İnce iğne aspirasyon cyctology (Başvuru ve değerlendirme)
  • İmmünositokimya
  • Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi (İnce Prep)
 • Histopatoloji
  • Floresan mikroskobu
  • Histokimyası
  • İmmünositokimya
  • İntraoperatif patoloji konsültasyon (frozen section)

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

 • Solunum Fonksiyon Testleri

Radyoloji

 • Anjiyografik Müdahaleler
 • Renkli Doppler Ultrason
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Radyoloji Prosedürleri için Kontrast Ajanlar
 • Girişimsel Radyoloji
  • Sigara Vasküler Girişimsel Radyoloji
  • Vasküler Girişimsel Radyoloji
 • Mamografi
 • MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 • Ultrasonografi (Diagnostic Sonografi)
 • X-Işını Görüntüleme

Uyku Laboratuvarı Üroloji

 • ESWL (ESWL)
 • Ürodinamik Laboratuvarı

TEDAVİ HİZMETLERİ

Anesteziyoloji
Meme Cerrahisi
Kardiyoloji

 • Kalp Aritmi ve Kalp Elektrofizyoloji
 • İnvaziv Kardiyoloji
 • Non-invaziv Kardiyoloji

Kalp ve Damar Cerrahisi

 • Erişkin Kalp Cerrahisi
 • Pediatrik Kalp Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları)

 • Alerji ve İmmünoloji

Dermatoloji

 • Kozmetik Dermatoloji
 • Dermato-alerji
 • Dermato-onkoloji
 • Girişimsel Dermatoloji
 • Pediatrik Dermatoloji
 • PUVA (Fotokemoterapi)
 • Venereoloji

Kulak, Burun ve Boğaz (KBB)

 • Odyoloji
 • Yüz Plastik Cerrahi
 • Baş ve Boyun Cerrahisi Tümör
 • Larengoloji / Ses bozuklukları
 • Otology / Nörotoloji
 • Rinoloji
 • Kafa Tabanı Cerrahisi

Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri

Genel Cerrahi

 • Obezite Cerrahisi Merkezi
 • Meme Cerrahisi
 • Endokrin Cerrahisi
 • Gastroenterolojik Cerrahisi
 • Hepatobilier Cerrahisi (Karaciğer, Pankreas ve Safra Duct Cerrahisi)
 • Organ Nakli Merkezi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)

 • Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi (CVSICU)
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi (CCU)
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (NICU)

İç hastalıkları

 • Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları
 • Gastroenteroloji
 • Hematoloji
 • Medikal Onkoloji
 • Nefroloji
 • Romatoloji

Nöroloji

 • Nöro-oftalmoloji

Nöroşirurji

 • Beyin Tümörleri
 • Hareket ve Yürüme Analizi Laboratuvarı
 • Pediatrik Nöroşirürji
 • Omurga Cerrahisi

Nükleer Tıp

Beslenme ve Diyetetik

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Perinatoloji (Yüksek riskli gebelikler / Maternal Fetal Tıp)
 • Ergen ve Pediatrik Jinekoloji
 • Jinekolojik Onkoloji
 • Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
 • Ürojinekoloji (Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi)

Oftalmoloji (Göz Hastalıkları)

 • Göz tembelliği (Lazy Eye)
 • Katarakt ve Refraktif Cerrahi
 • Kornea ve Kontakt Lensler
 • Glakom
 • Lasik Göz Cerrahisi
 • LCK (Lineer Kornea Keratektomi)
 • Oküloplastik Cerrahi
 • Retina Hastalıkları
 • Şaşılık

Ağız ve Diş Sağlığı

 • Estetik Diş Hekimliği
 • Endodonty
 • Oral İmplantoloji
 • Ağız cerrahisi
 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Periodontoloji
 • Protez

Ortopedi ve Travmatoloji

 • Ayak Cerrahisi
 • El Cerrahisi ve Mikrocerrahi
 • Kalça Protezi Ameliyatı (Kalça Protezi)
 • Diz ameliyatı
 • Ortopedik Onkoloji
 • Pediatrik Ortopedi
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi
 • Omurga Cerrahisi
 • Spor Yaralanmaları

Patoloji

Pediatrik Psikiyatri

Çocuk Cerrahisi

Pediatri

 • Pediatrik Alerji ve İmmünoloji
 • Pediatrik Kardiyoloji
 • Pediatrik Endokrinoloji
 • Pediatrik Gastroenteroloji
 • Pediatrik Hematoloji
 • Pediatrik Nefroloji
 • Pediatrik Nöroloji
 • Pediatrik Onkoloji
 • Pediatrik Romatoloji
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 • Estetik Cerrahi
 • Plastik cerrahi
 • Rekonstrüktif Cerrahi

Psikiyatri

Psikoloji

Radyasyon Onkolojisi

 • Brachetherapy
 • CyberKnife
 • Gamma Knife
 • Rapidarc
 • Trilogy (IGRT, IMRT ve SRT / SRC)

Radyoloji

Robotik Cerrahi Merkezi

Üroloji

 • Androloji
 • Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
 • Kadın Üroloji
 • Pediatrik Üroloji
 • Ürolojik Onkoloji